Szlak oznaczony kolorem niebieskim w przeważającej części prowadzi przez tereny tablice szkolne z niedużą ilością zabudowań oraz małym natężeniem ruchu

2019-08-20

Liczę realnie, że ten odcinek trzeba będzie podzielić na dwa etapy, gdyż czas i spokojne tempo wędrówki jakim się poruszamy nie pozwoli nam na pokonanie go za jednym razem. A polskie szkolne naloty na Smoleńsk ustały jak ręką odjął. Jakie obce wydawały się te schody, ławki, tablice z przyczepionymi kartkami. Szlak oznaczony kolorem niebieskim w przeważającej części prowadzi przez tereny tablice szkolne z niedużą ilością zabudowań oraz małym natężeniem ruchu. Praktyka kanadyjska przewiduje oddzielne systemy szkolne i kuratoria, które pobierają podatki lokalne na utrzymanie szkół w zależności od deklaracji płatnika. To się nazywa atrakcja turystyczna Byle samochody były na swoim miejscu powiedział Leszek, bo wszyscy czuli się dziwnie zaniepokojeni i spali czujnie, z otwartym jednym okiem. Dzie� 8 listopada b�dzie dla naszych pierwszak�w jednym z wa�niejszych dni podczas ich pobytu w szkole. Wśród suchych łodyg zauważył gdzieniegdzie absurdalnie zielone rośliny, diabli wiedzą skąd czerpiące siły życiowe. Quady poruszaj�ce si� po drogach publicznych musz� by� zarejestrowane, posiada� tablice rejestracyjne, mie� aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Nad jednym skrzydłem budynku wznosiła się zielona od śniedzi miedziana kopuła obserwatorium. Dzieciaki śpią w stodole na sianie, to chociaż mają frajdę, Antek z Bogną w namiocie, a Bogdan z Tamarą i my, a z nami Kasia, w jednym pokoju. Tego obie spokojnie znieść nie mogły, bo uwielbiały grzybobranie, i zielone volvo mknęło po moście nad Narwią. To mnie dziwi, bo jest wyjątkowo jednym z nielicznych artykułów, który jest tak jasno sformułowany, że trudno coś przekręcić. W dniu dzisiejszym uczniowie wraz z wychowawcami zorganizowali szkolne wigilie. Popatrzyły na siebie oczy zielone i bursztynowe. Całkowita dematerializacja wraka i to przy jednym tylko wybuchu buch. Pod jednym wszakże warunkiem, mianowicie, że reguły te stosujemy do wszystkich bez wyjątku oraz tym ostrzej podchodzimy do poszczególnych osób, im większe są ich potencjalne winy wobec ludzkości. W jednym z nich zaprezentowana została zakryta karta – nie prawdziwa, tylko rysunek jej grzbietu, rozumiecie, a na nim standardowo dwa anioły na rowerach – i polecenie jej odgadnięcia. Szkolne legendy to chyba najmocniejszy punkt programu. Słońce zapraszało, kaczeńce kwitły, Hania chwyciła Marcina i Wojtka, po jednym chłopaku w każdej ręce, a Leszek wziął Kasię na barana. (Przypomniał sobie wtedy nad ranem jej zielone oczy i ogarnęło go przerażenie, że nikt jej nie pilnuje). Przeżywałem pierwsze szkolne „miłości”, stresowałem się przed sprawdzianami i klasówkami. Jak to się rozbudowało myślała, słuchając jednym uchem trajkotu Małgosi. Zawsze w makijażu podkreślała teraz mocniej swoje zielone oczy i nie pozwalała siwym włosom ujrzeć świata dziennego. Jednym z ko�cowych element�w by� quiz, kt�ry uczniowie po przypomnieniu sobie wiadomo�ci wype�niali na stronach internetowych akademii. Ubrana była w granatową zapinaną koszulę z krótkim rękawem, starannie wyprasowaną i z jednym guzikiem nie od kompletu. Szkolne galerie: “�wiat wyobra�ni” oraz “Na pi�trze” wzbogaci�y si� o nowe prace naszych uczni�w. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele zadbali o zielone akcenty w swoim ubiorze. Pr�by szkolne wypad�y bardzo interesuj�co. W ostatni pi�tek zosta�y zorganizowane eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego Pegazik. Poza tym jest do bólu zwyczajnie, choć legendy szkolne też miały swój urok. Istniało wiec zagrożenie, ze planowane otwarcie prezydenckiej kampanii wyborczej w Katyniu zakończy się jednym wielkim pierdnięciem kaczki.